britax-roemer.sk


Majiteľ: A24C-14894
Stav domény: OK
Doména je platná do 27.11.2020
Registrátorom domény je ACTI-0024

NS server: alfa.ns.active24.cz
NS server: beta.ns.active24.cz
NS server: gama.ns.active24.sk
Web archiv (6)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 7 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 29905 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
26.01.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2008
- Zmena NS servera -> ns.webglobe.sk
- Zmena NS servera -> ns2.webglobe.sk
- Zmena NS servera -> ns3.webglobe.sk
24.01.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
26.01.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2009
24.01.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
26.01.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2010
24.01.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.02.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2011
24.01.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
26.01.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2012
24.01.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
26.01.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.02.2013
24.01.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.02.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
22.02.2013
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 08.03.2013
09.03.2013
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 06.04.2013
- Zmena registrátora domény WEBG-0001 ->
- Zmena NS servera ns.webglobe.sk ->
- Zmena NS servera ns2.webglobe.sk ->
- Zmena NS servera ns3.webglobe.sk ->
09.03.2013
- Zmena NS servera -> ns.webglobe.sk
- Zmena NS servera -> ns2.webglobe.sk
- Zmena NS servera -> ns3.webglobe.sk
07.04.2013
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 08.04.2013
- Zmena NS servera ns.webglobe.sk ->
- Zmena NS servera ns2.webglobe.sk ->
- Zmena NS servera ns3.webglobe.sk ->
12.04.2013
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 26.04.2013
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
18.04.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.04.2014
15.08.2013
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.bohemiasoft.com
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns2.bohemiasoft.com
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
14.03.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
28.03.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.04.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.04.2015
14.03.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
28.03.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
12.04.2015
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 26.04.2015
27.04.2015
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 25.05.2015
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.bohemiasoft.com ->
- Zmena NS servera ns2.bohemiasoft.com ->
27.04.2015
- Zmena NS servera -> ns.bohemiasoft.com
- Zmena NS servera -> ns2.bohemiasoft.com
26.05.2015
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 27.05.2015
- Zmena NS servera ns.bohemiasoft.com ->
- Zmena NS servera ns2.bohemiasoft.com ->
27.05.2015
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 10.06.2015
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
01.06.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 26.05.2016
28.04.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
12.05.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
27.05.2016
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 10.06.2016
11.06.2016
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 09.07.2016
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
10.07.2016
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 11.07.2016
12.07.2016
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 26.07.2016
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
25.07.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.07.2017
13.06.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
27.06.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
12.07.2017
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 26.07.2017
13.07.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.07.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 12.07.2018
- Zmenene IČO 37170091 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
23.08.2018
- Doména platná do 23.08.2019
- Zmena držiteľa domény MILO-0095 -> FORPSI-S642283
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
12.09.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény FORPSI-S642283 ->
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
27.11.2019
- Zmena stavu na OK
- Doména platná do 27.11.2020
- Zmena NS servera -> alfa.ns.active24.cz
- Zmena NS servera -> beta.ns.active24.cz
- Zmena NS servera -> gama.ns.active24.skv.1.1.3